สมัครงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


สมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร


หน่วยงานประสานข้อมูลเพิ่มเติม


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 043-722118-9 ต่อ 319, 320

หรือติดต่อโดยตรงที่

สอบถามรายละเอียด : 094-639-8978, 098-289-5636, 081-068-8317,089-9448-023, 084-363-5654, 083-286-2515, 099-493-5441